Don Pigozzi (1935-2021)

Charles Wells (1937-2017)

Giora Slutzki (1943-2021)